Budynki użyteczności publicznej

Firma Budowlana Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o. zrealizowała w swojej karierze kilka budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, dom pomocy społecznej, hospicjum.

Największym dotychczas zrealizowanym zadaniem z tego zakresu było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji obiektu dworcowego Toruń Główny w ramach projektu pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT City” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonanych robót budowlanych.

 

 


Notice: Undefined variable: post_id in /home/fb-fijalkowski/ftp/wp-content/themes/child-fijalkowski/template-oferta.php on line 38