ul. Olsztyńska 112, 87-100 Toruń

TORUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , 87-100 Toruń, ul. Czarlińskiego 16.

Miejsce: Olsztyńska 112

Typ prac: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospadarowaniem terenu i wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej.

Wartość inwestycji: ok. 3 400 000 zł

Data budowy: listopad 2012

Stan: zakończone