Strzelnice JAWOR i SYPKA

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy (12WOG), 87-100 Toruń u. Okólna 37

Miejsce: Kompleks poligonowy w Toruniu.

Typ prac: Remont kulochwytów strzelnicy JAWOR i SYPKA

Wartość inwestycji: ok. 316.000,00 zł

Data budowy: listopad 2016r.

Stan: zakończone