11 Dywizjonu Artylerii Konnej, Bydgoszcz

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA, Oddział Regionalny w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163 a, 85-915 Bydgoszcz

Miejsce: ul. 11 Dywizjonu Artylerii Konnej, Bydgoszcz

Typ prac: wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wartość inwestycji: ok. 3 500 000 zł

Data budowy: październik 2010

Stan: zakończone