Informujemy, że w dniu 4 sierpnia 2020r. Firma Budowlana Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o. podpisała umowę z Powiatem Chełmińskim na budowę siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie.