BYDGOSZCZ UL. ODRZAŃSKA

MIASTO BYDGOSZCZ, 85-513 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

Miejsce: ul. Odrzańska, Bydgoszcz

Typ prac: zaprojektowanie i wykonanie czterech budynków mieszkalnych socjalnych wielorodzinnych

Wartość inwestycji: ok. 5 700 000,00 zł

Data budowy: maj 2012r.

Stan: zakończone