BUDLEX Koszarowa

"BUDLEX KOSZAROWA" SP. Z O.O., 87-100 Toruń, ul. Wapienna 10

Miejsce: ul. Koszarowa 7, Bydgoszcz

Typ prac: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wielostanowiskowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejącego budynku

Wartość inwestycji: ok. 7 500 000 zł

Data budowy: zakończenia: 2012 r.

Stan: zakończone