Projekty w trakcie realizacji

Rezydencja Centropolis

PRES "Alfa" Sp. z o.o. sp. k. 87-100 Toruń, Broniewskiego 4/111
Miejsce: 87-100 Toruń, Szosa Chełmińska 30A-32/Bawarczyków 3-5
Typ prac: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Rezydencja Centropolis".

Wartość inwestycji: ok. 14.000.000,00

Data budowy: październik 2018r.
w trakcie

KORTY TENISOWE

Gmina Miasta Toruń, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gen. J. Bema 23/29, 87-100 Toruń
Miejsce: ul. Bema / Szosa Chełminska, Toruń
Typ prac: Budowa hali kortów tenisowych wraz z zapleczem socjalno-szatniowym i przyłączami.

Wartość inwestycji: ok. 6.800.000,00 brutto.

Data budowy: wrzesień 2018r.
w trakcie

BUDOWA HALI

Trops Coatings Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej - Curie 99, 87-100 Toruń
Miejsce: ul. Skłodowskiej - Curie 77e / Szymańskiego 11 w Toruniu
Typ prac: Kompleksowa budowa budynku biurowo - magazynowego.

Wartość inwestycji: ok. 4.200.000,00 netto

Data budowy: sierpień 2018r.
w trakcie

ADAPTACJA BUDYNKU KOSZAR

Gmina Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Miejsce: ul. Wały gen. Sikorskiego 23, Toruń
Typ prac: Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne" w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020".

Wartość inwestycji: ok. 16.000.000,00 brutto

Data budowy: grudzień 2019r.
w trakcie