Projekty w trakcie realizacji

Rozbudowa ZPO

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
Miejsce: 87-100 Toruń, ul. Ligi Polskiej 8
Typ prac: Rozbudowa (nadbudowa) wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego.

Wartość inwestycji: ok. 5.100.000,00

Data budowy: Termin zakończenia marzec 2020r.
w trakcie

ADAPTACJA BUDYNKU KOSZAR

Gmina Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Miejsce: ul. Wały gen. Sikorskiego 23, Toruń
Typ prac: Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne" w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020".

Wartość inwestycji: ok. 16.000.000,00 brutto

Data budowy: grudzień 2019r.
w trakcie

Rezydencja Centropolis

PRES "Alfa" Sp. z o.o. sp. k. 87-100 Toruń, Broniewskiego 4/111
Miejsce: 87-100 Toruń, Szosa Chełmińska 30A-32/Bawarczyków 3-5
Typ prac: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Rezydencja Centropolis".

Wartość inwestycji: ok. 14.000.000,00

Data budowy: październik 2018r.
w trakcie