Adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 29 maja 2018r. Spółka podpisała umowę z Gminą Miasta Toruń na adaptację budynku Koszar Bramy Chełmińskiej czyli Fortu B-66 znajdującego się przy ul. Wały gen. Sikorskiego 23/25 w Toruniu na cele muzealne.